Førstehjælpens 4 hovedpunkter - tilbage til forrige side

1. Stands ulykken

Specielt ved trafikulykker er det vigtigt at tænke på at standse ulykken, som ellers let kan udvikle sig. Sørg for at standse eller lede trafikken uden om ulykkesstedet. Brug advarselstrekant og katastrofeblink. Eventuelt kan en eller flere personer sendes ud for at advare andre trafikanter. Sluk for strømmen i bilen og sluk cigaretter samt alt andet, der kan antænde benzin. Hvis man ikke kan sikre ulykkesstedet, kan det være nødvendigt at flytte den tilskadekomne.

Også ved andre ulykker gælder det om at standse ulykken. Ved drukneulykker gælder det om at få den druknede på land. Ved ulykker, hvor den skadede er i forbindelse med en elektrisk installation, skal man ALTID starte med at slukke for strømmen, før man rører ved den tilskadekomne.

Sørg også for at sikre dig selv og andre hjælpere. Når man pludselig er indblandet i en ulykke, bliver man stresset og glemmer ofte sin egen sikkerhed. Husk, at man ikke kan hjælpe, hvis man selv er kommet til skade.

2. Giv livreddende førstehjælp

Så snart ulykken er standset skal der gives trinvis førstehjælp til dem som er i livsfare. Bevidstløse mennesker er altid i livsfare, det samme gælder oftest personer, som bløder voldsomt. Hjernecellerne dør eller tager skade, blot de er uden ilt i få minutter. Derfor er det vigtigste at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodkredsløb. (På engelsk bruger man ABC-reglen. A står for Airway, B for Breathing og C for Circulation).

3. Tilkald hjælp

Hvis I er flere tilstede ved en ulykke bør en af jer tilkalde hjælp med det samme. Råb på hjælp og sørg for, at der ringes 1-1-2 hurtigst muligt. Husk at fortælle, hvor ulykken er sket, hvad der er sket og hvor mange, der er kommet til skade.

Hvis du er alene med en person i livsfare, skal du starte med at give trinvis førstehjælp og først derefter tilkalde hjælp.

4. Almindelig førstehjælp

Når du er nået til den almindelige førstehjælp, er der kontrol over situationen. Det er stadig vigtigt at observere den tilskadekomne og holde øje med, at tilstanden ikke forværres. Dæk eventuelt den til skadekomne til med overtøj eller et tæppe.

Derudover kan du give psykisk førstehjælp. Mennesker som er involveret i en ulykke vil ofte opleve voldsomt psykisk stress. Det kan vise sig ved, at de mister tidsfornemmelsen og evnen til at tænke klart. Du kan hjælpe ved at blive hos den tilskadekomne og prøve at skabe mest mulig tryghed. Fortæl for eksempel, at der hjælp på vej. Lad den tilskadekomne få lov at tale og svar ærligt på hans eller hendes spørgsmål. Nogle gange kan fysisk kontakt, som at holde i hånden eller røre let ved skulderen, være guld værd