DFI´s rolle på førstehjælpsarenaen

Overskriften for den rolle DFI ønsker at spille indenfor førstehjælpsområdet i Danmark er: ”Formidleren”.
Rollen som formidler betyder at DFI vil være en drivkraft og resurse, der:

- søger at samle relevante informationer omkring førstehjælp i Danmark
- arbejder på tværs af de allerede eksisterende førstehjælpsaktører i Danmark
- etablere handlekraftige netværk

omkring gennemførelsen af aktiviteter/initiativer/projekter, der leder til udbredelsen af kendskabet til førstehjælp og styrker forebyggelsen af ulykker.

DFI´s rolle indebærer ikke udvikling, etablering og drift af en selvstændig kursus- og uddannelsesvirksomhed indenfor den praktiske førstehjælp.
Bemærk at personerne bag Dansk Førstehjælps-Information ikke har nogen faglig baggrund indenfor førstehjælp men blot en pro-aktiv holdning til udbredelse og tilgængelighed af viden om førstehjælp i Danmark.

De øvrige retningslinjer for - og rammerne omkring - DFI´s initiativer/projekter og overordnede rolle på førstehjælpsarenaen er udtrykt i foreningens formålsparagraf og DFI´s to grundprincipper.