Dansk Førstehjælps-Information byder dig velkommen…

Dansk Førstehjælps-Information (DFI) er et humanitært initiativ med det formål: at støtte udvikling, produktion og distribution af uddannelses- og informationsmateriale indenfor førstehjælp, samt i øvrigt at støtte almennyttige og almenvelgørende humanitære formål.

DFI´s eksistensafsæt skal findes i tre forhold:

1. Ulykker i Danmark Læs mere
2. DFI´s holdning til førstehjælp Læs mere