ASF-Dansk Folkehjælp

[kilde: www.asf-dansk-folkehjaelp.dk] 

Førstehjælpsuddannelser 

Om en ulykke eller pludselig sygdom får dødelig eller invaliderende udgang kan være afhængig af, om de personer, der er til stede kan yde livreddende førstehjælp i de minutter, der altid vil gå inden ambulancen når frem.    

Trækker en person ikke vejret i 4-6 minutter, vil døden sandsynligvis indtræde. 
Kan du førstehjælp? 
Får du repeteret din førstehjælpsviden mindst hvert 2. år ?
 

Hvis ikke, så kontakt ASF-Dansk Folkehjælp!

Til virksomheder og institutioner tilbyder ASF-Dansk følgende førstehjælpsuddannelser:
  

 • 6 timers orienterende kursus i førstehjælp 
 • 12 timers grundkursus i førstehjælp
 • 16 timers bedrifts-samariterkursus 
 • 30 timers udvidet kursus i førstehjælp 
 • 2 timers repetitionskursus i førstehjælp 
 • 3 timers repetitionskursus i førstehjælp
 • 8 timers kursus i psykisk førstehjælp 
 • 2 timers kursus i elementær brandbekæmpelse 
 • 3 timers kursus i elementær brandbekæmpelse 
 • 8 timers førstehjælpskursus for børnehavepædagoger 
 • 14 timers førstehjælpskursus for børnehavepædagoger 
 • Specialkursus