En flot CD-ROM med vejledning i elementær brandbekæmpelse er nu færdigudviklet og kan købes her...

Bedømmelse af en ildebrands omfang og type: Er det en brand, som jeg kan klare, uden at det går ud over min egen eller andres sikkerhed ? Brandbekæmpelse med forskelligt brandslukningsudstyr: Hvordan kan jeg bekæmpe ildebranden, og hvilket udstyr (brandmateriale) skal jeg benytte til hvilke brande ??
Begrænsning af brandens omfang: Hvordan kan jeg undgå, at branden udvikler sig yderligere. Brandforebyggelse:
Hvordan kan jeg undgå, at en ildebrand opstår ? Brandforberedelse: Planlægning med bl.a. brandinstrukser hvis der skulle opstå en ildebrand eller røgudvikling ? Og hvorfor er det så vigtigt, at flugtveje er tilgængelige og ryddelige ?

Det tager ca. 1½ time at gennemgå Cd-rommen, alt efter hvor lang tid brugeren ønsker at benytte til løsning af de forskellige opgaver. Cd-rommen viser videoklip af både rigtige og iscenesatte brande, og med video vises der hvordan man slukker dem. Der er i alt ca. 50 minutters video på Cd-rommen. Al undervisning bliver speaket, hvilket gør at personer i alle aldre kan benytte Cd-rommen, hvad enten de er gode til at læse eller ej.
Speakeren er Ole Rabendorf, hvis stemme er kendt fra diverse udsendelser og reklamer i tv og radio.
Cd-rommens struktur er enkel og nem, hvilket gør det nemt for brugeren at benytte den.

 

CD'ens indhold og struktur

Hvad er en ildebrand:

Faren ved en ildebrand:
 • Brand

 • Trinvis brandbekæmpelse

 • Brandtrekanten

 • Tipskupon

 

 • Tiden

 • Røgen

 • Mørket

 • Varmen

 • Opgave: Vurder branden

 • Tipskupon

  Brugen af håndslukker: Særlige brande:
 • Brugen af brandtrekanten

 • Brandtæppe

 • Kulsyresneslukker

 • Branddasker

 • Slangevinden

 • Håndsprøjtebatteriet

 • Vandslukker trykladet

 • Pulverslukker

 • Skumslukker

 • Opgave: Vælg slukker

 • Tipskupon

 • Fedtstoffer

 • Gasbrænder

 • Tryk- og gasflasker

 • Ild i mennesker

 • Tipskupon
   

Forebyggelse: Opgaver:
 • Almindelig forebyggelse

 • Røg- og gasalarmer

 • Alarmering

 • Din egen holdning

 • Opgave: Vurder dit hjem

 • Tipskupon

 • Prøv dig selv

 • Vurder branden

 • Vælg slukker

 • Vurder dit hjem

Pris pr. stk. : Kr. 99,75  (inkl. moms) Forsendelse: Kr. 20,00
Bestil her 

[ Sidens top ]