Uddannelseskontoret, den 19. januar 2001

Cd-rommen ”Elementær brandbekæmpelse” 

Anmeldelse

Cd-rommen arbejder meget tilfredsstillende med Windows 98, medens erfaringen med Windows 95 er mindre tilfredsstillende.

Cd-rommen er udover tekst opbygget med tegninger, animationer og videoklip, der på en spændende og levende måde underbygger de enkelte sekvenser, hvilket styrker indlæringen.

Ole Rabendorff forklarer med en behagelig stemmeføring de forskellige handlinger og forløb.

Cd-rommen er et meget anvendelig hjælpemiddel i forbindelse med uddannelse af borgere i elementær brandbekæmpelse, ligesom cd-rommen kan anvendes i hjemmet som repetition af tidligere indlært stof.

Cd-rommen er ikke en erstatning for den praktiske undervisning, men kan bruges til at motivere deltagerne til at påbegynde en egentlig undervisning. 

Med venlig hilsen

John Schjerlund, Beredskabsstyrelsen

Læs om Beredskabsstyrelsen | Gå til DFI forside