Beskrivelse af Cd-rom projektet ”Elementær Brandbekæmpelse”

Baggrund:

Jeg (Poul Larsen, P. L. Brandteknik) mødte Kim Brabrand, som er medejer af Waves MultiMedia, i forbindelse med et førstehjælpskursus, jeg afholdt.

I kursusforløbet  kom vi i snak om at formidle bl.a. førstehjælp og elementær brandbekæmpelse via multimedier. Da Kim har erfaring med at lave cd-rom baserede undervisningsprogrammer, og jeg samtidig gerne vil formidle mine erfaringer ud til den almindelige dansker, var grundstenen lagt til projektet.

Efterfølgende tog jeg kontakt med min bror Jørgen Larsen fra Brandteknisk Rådgivning for at høre, om han var interesseret i at være med som den faglige person i samråd med mig.

Det blev starten til Cd-rommen om Elementær Brandbekæmpelse, som er udviklet i et samarbejde mellem Waves MultiMedia, Brandteknisk Rådgivning og P.L. Brandteknik.

Waves MultiMedia har dækket alle omkostningerne til udviklingen af Cd-rommen, og derfor ejer Waves MultiMedia alle rettigheder til programmet.

Formål:

Formålet med Cd-rommen ”Elementær Brandbekæmpelse” er at give den almindelige dansker (målgruppen) en viden om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår ildebrand eller røgudvikling i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Mange liv kan reddes, og mange tragiske situationer kan undgås, hvis flere har forståelse for, hvordan en ildebrand opstår og opfører sig.

Cd-rommen giver også gode råd om, hvordan ildebrande kan forebygges og dermed helt undgås. 

25 års erfaring med brandulykker fortæller mig, at mange personer dør eller kommer frygteligt til skade, fordi de ikke er klar over, hvilke kræfter en ildebrand har, og hvor hurtigt den kan brede sig. Mange ofre tror, at ”de lige kan nå at hente nogle ting” i et brændende hus, og dette medfører ofte, at de brænder inde.

Når der opstår en ildebrand, kommer det bag på de fleste, og ofte går ofrene i panik og bliver handlingslammede, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op med situationen.

Dette resulterer hvert år i tab af mange menneskeliv, og store værdier bliver ødelagt.

For at formindske antallet af brandulykker, er det vigtigt, at så mange som muligt får information og viden om, hvordan de forebygger en ildebrand, og samtidig hvordan de bekæmper ilden, hvis branden skulle opstå.

Det er ydermere vores tanke, at Cd-rommen senere skal danne grundlag som et grundmodul, hvortil der kan lægges en overbygning, der specielt er målrettet diverse faglige brancher.

Cd-rommen giver bl.a. undervisning i:

  • Bedømmelse af en ildebrands omfang og type: ”Er det en brand, jeg kan klare, uden det går ud over min egen eller andres sikkerhed ?”

  • Brandbekæmpelse med forskelligt brandslukningsudstyr: ”Hvordan kan jeg bekæmpe ildebranden, og hvilket udstyr (brandmateriale) skal jeg benytte til hvilke brande ?”

  • Begrænsning af brandens omfang: ”Hvordan kan jeg undgå, at branden udvikler sig yderligere ?”

  • Brandforebyggelse: ”Hvordan kan jeg undgå at en ildebrand opstår ?”

  • Brandforberedelse: ”Planlægning med bl.a. brandinstrukser, hvis der opstår en ildebrand eller røgudvikling ? Og hvorfor er det så vigtigt, at flugtveje er tilgængelige og ryddelige ?”

Det tager ca. 1½ time at gennemgå Cd-rommen, alt efter hvor lang tid brugeren ønsker at benytte til løsning af de forskellige opgaver.

Cd-rommen viser videoklip af både rigtige og iscenesatte brande, og med video vises der hvordan man slukker dem. Der er i alt ca. 50 minutters video på Cd-rommen.

Al undervisning bliver speaket, hvilket gør at personer i alle aldre kan benytte Cd-rommen, hvad enten de er gode til at læse eller ej.

Speakeren er Ole Rabendorf, hvis stemme er kendt fra udsendelser og reklamer i tv og radio.

Cd-rommens struktur er enkel og nem, hvilket gør det nemt for brugeren at benytte den.

Vi har gjort meget ud af at sørge for, at personer, der ikke er vant til at benytte en computer, har nemt ved at bruge Cd-rommen.

  Gå til DFI forside | Tilbage til CD-præsentation