P.L. Brandteknik
Hørvænget 2
4681 Herfølge

Tlf. 56 27 59 20
Fax.   56 21 46 77      
GIRO  172-0031
E-mail: info@plbrandteknik.dk 

P.L. Brandteknik, hvem er vi ?

Vi beskæftiger os bl.a. med

Undervisning: 

  • Førstehjælp: Grundkursus, Udvidet, Virksomhedstilpasset, Hjertemassage

  • Brandbekæmpelse: Virksomhedstilpassede kurser

  • Redning: Uddannelse af personer til specifikke redningssituationer

  • Krisepsykologi: Forståelse af reaktionsmønstre ved voldsomme, akutte oplevelser.

Salg:

  • Teknisk udstyr: Brand, Redning, Førstehjælp

Rådgivning/konsulentassistance:

  • Brandinstrukser/plantegninger

  • Placering/valg af Brandslukningsudstyr

  • Førstehjælpsudstyr

Service:

  • Servicering af eksisterende udstyr

  • Gennemgang af eksisterende brandinstrukser, flugtplaner etc.

P.L. Brandteknik blev grundlagt i 1993, ved Poul Larsen. Som har over 25 års erfaring indenfor Ambulance-brand og redningstjeneste, fra bl.a. Lægeambulancetjenesten og Pioner afdelingen ved Københavns Brandvæsen. P.L. Brandteknik har udgivet to lærebøger inden for førstehjælp, som begge er godkendt til Beredskabsmæssig uddannelse.

Endvidere er P.L. Brandteknik godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udstede kompetencegivende beviser inden for førstehjælp.

Vi er således i stand til at tilbyde totalløsninger inden for Førstehjælp, Brand og Redning. Blandt vore ydelser er, Rådgivning/Virksomhedsgennemgang, til sikring/forebyggelse på den enkelte virksomhed.

Udfærdigelse og opsætning af Brandinstrukser, Plantegninger, Brandsluknings-og Førstehjælpsudstyr m.m.

P.L. Brandteknik samarbejder med andre ledende firmaer indenfor området.

Blandt vor kundekreds kan bl.a. nævnes: Politiskolen, Statens Information, Nordisk Film, Det Kongelige Teater, andre statslige organisationer samt flere kommuner.

Læs mere om P. L. Brandteknik | Gå til DFI forside | Tilbage til CD-præsentation