Waves Multimedia
Lindeengen 6
2740 Skovlunde
Tlf. 44 94 79 79
E-mail: waves@waves.dk 
Website: www.waves.dk  

Siden Waves Information Technology blev grundlagt i 1988 og senere blev udvidet med Waves Multimedia, har vi markeret os som en internationalt anerkendt producent af store multimedie-systemer til træning og uddannelse af medarbejdere inden for mange forskellige jobkategorier med særligt fokus på certificerende træning og uddannelse.

Mange års samarbejde med store virksomheder som DSB, SAS og Transporterhvervets Uddan-nelsesRåd (TUR) samt Norsk Hydro, Statoil og ABB/Fläkt i Norge viser, at vi er et firma, der også kan klare sig på det internationale marked.

Vi mener selv, at en af grundene til vores succes skyldes vores fleksibilitet, vores evne til at lytte til store virksomheders/organisationers varierende behov, vores evne til at samarbejde på tværs af store virksomheders/organisationers afdelinger og faglige organisationer samt vores evne til at finde egnede løsninger, der strategisk og økonomisk passer ind i virksomhedens/organisationens udvik-ling.

Vi bruger meget tid på at udvikle programmer, der udover at løse et konkret trænings-, uddannelses- eller certificeringsbehov, også passer ind i virksomhedens/organisationens kultur og terminologi samt virksomhedens/organisationens arbejdsmæssige og administrative rutiner.

Vores multimedieproduktioner omfatter udarbejdelse af manuskripter, produktion af video, lyd, bil-leder, animationer, programmering m.v. Det er et særdeles omfattende og krævende arbejde.

I multimedieproduktioner skal der ikke alene skrives en "digital lærebog", der skal også skrives et manuskript til hvert af de involverede medier, derefter skal de forskellige dele produceres og til sidst skal de forskellige dele ”flettes sammen” til et program.

Læs om Waves Multimedia | Gå til DFI forside | Tilbage til CD-præsentation