Førstehjælps-portalen
Dette internet-sted vil løbende udvikle sig til i højere grad at blive Danmarks informationsplads vedrørende førstehjælp.

Informationspladsen her tjener forskellige formål men overskriften er at vi ønsker at formidle viden om førstehjælp til de danske borgere. Herunder at synliggøre så meget relevant information som muligt med hensyn til udbydere af kurser og uddannelser, produkter, kampagner, aktører og projekter omhandlende førstehjælp.

Førstehjælps-portalen vil tage form efterhånden som borgerne stiller krav til hvilken type informationer de savner, og vi har således brug for dine spørgsmål og indslag af forskellig art.

Tøv derfor ikke med at kontakte os - hjælp os at hjælpe dig!