Samarbejdspartnere:

Dansk Førstehjælpsråd

Burson-Marsteller 

Christian Gunbak

Autostrada Reklame


Leo Burnett Reklame

PL Brandteknik 

Advokatfirmaet Lokdam, Kjellund og Knudsen


Ernst & Young

Dana Net Systems 

Dansk Total Distribution 

Syddansk Universitet, Odense 

Odense Universitetshospital – Ulykkesanalysegruppen

Center for Ulykkesforskning ved Statens Institut for Folkesundhed

www.familielaegen.dk

AMBU International A/S


Stokvis Connection

 

Præsentation af Dansk Førstehjælpsråd
[Uddrag fra Beredskabsstyrelsens pressemeddelelse pr. 12. august 1999]

Interessen for at lære førstehjælp er stigende, men der er stadig for få danskere, der ved, hvordan man skal hjælpe et medmenneske, der er kommet til skade eller blevet akut syg. Derfor er seks private, frivillige, kommunale og statslige organisationer gået sammen for i fællesskab at arbejde for at fremme førstehjælpssagen i Danmark.

De seks er ASF-Dansk Folkehjælp, Beredskabs-Forbundet, Dansk Røde Kors, Falck Redningskorps, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Beredskabsstyrelsen, og de etablerede i december 1999 Dansk Førstehjælpsråd.

Formålet med Dansk Førstehjælpsråd er bl.a. at sikre, at flere danskere får interesse for og viden om førstehjælp og bliver i stand til at bruge denne viden, når uheldet er ude. Rådet skal desuden koordinere og planlægge uddannelser i førstehjælp, lige som det skal arbejde for, at undervisningen i førstehjælp til stadighed er baseret på den nyeste lægefaglige viden.

Beredskabsstyrelsen varetager rådets sekretariatsopgaver, og det er aftalt med Sundhedsstyrelsen, at alle spørgsmål vedrørende førstehjælp bliver henvist til Dansk Førstehjælpsråd.

Se anerkendelse fra Dansk Førstehjælpsråd af Projekt RedLiv og af Foreningen Dansk Førstehjælps-Information's arbejde.

Læs mere i kommissorium for Dansk Førstehjælpsråd.

Dansk Førstehjælpsråds sammensætning:

Beredskabsstyrelsen
ASF-Dansk Folkehjælp
Dansk Røde Kors
Beredskabs-Forbundet
Falck Redningskorps
Beredskabsstyrelsen