Hvorfor Dansk Epilepsiforening?

Dansk Epilepsiforening (DEF) ønsker først og fremmest at støtte og anerkende et projekt, der styrker det brede kendskab til den elementære førstehjælp. For personer med epilepsi – og dem er der ca. 55.000 af i Danmark – er det vigtigt at opleve den tryghed der ligger i at omgivelserne ved, hvordan man giver den rette førstehjælp ved et epilepsi-anfald.

DEF er desuden midt i planlægningen af en større oplysnings- og medlemskampagne og ser Projekt RedLiv og CD-ROM´en som en god mulighed for at skabe større synlighed omkring denne kampagnes budskaber og aktiviteter.

Formålet med Epilepsiforeningens kampagne - som skal forløbe over perioden, vinteren 2000 til udgangen af 2002 - er at oplyse om epilepsi og førstehjælp ved epilepsi. Det er både en lokal og national forebyggende indsats, som skal modvirke unødig stigmatisering af personer med epilepsi, og overflødige hospitalsindlæggelser og ambulanceudrykninger. Det er desuden en kampagne, der skal oplyse om Dansk Epilepsiforening og opfordre personer med epilepsi og deres pårørende til at melde sig ind i foreningen.

www.epilepsiforeningen.dk