Samarbejdspartnere:

Dansk Førstehjælpsråd

Burson-Marsteller 

Christian Gunbak

Autostrada Reklame

Leo Burnett Reklame

PL Brandteknik 

Advokatfirmaet Lokdam, Kjellund og Knudsen

Ernst & Young

Dana Net Systems 

Dansk Total Distribution 

Syddansk Universitet, Odense 

Odense Universitetshospital – Ulykkesanalysegruppen

Center for Ulykkesforskning ved Statens Institut for Folkesundhed

www.familielaegen.dk

AMBU International A/S

Stokvis Connection

 

15. november 2000

Projekt RedLiv

Dansk Førstehjælpsråd, hvor følgende organisationer er repræsenteret:

ASF-Dansk Folkehjælp, Beredskabs-Forbundet, Beredskabsstyrelsen, Dansk Røde Kors, Falck Redningskorps og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, har på møder med organisationen Dansk Førstehjælps-Information fået demonstreret organisationens cd-produkt, der har fået titlen ”Lær førstehjælp nu – og red menneskeliv”. Rådet har ikke under demonstrationerne haft mulighed for generelt at vurdere det faglige indhold, men det umiddelbare indtryk er meget positivt.

Projektet er meget ambitiøst og visionært, og det er i høj grad præget af initiativtagernes idealisme og høje aktivitetsniveau. Da én af Dansk Førstehjælpsråds opgaver er at udbrede kendskabet til førstehjælp og herunder at få flest mulige mennesker til at lære førstehjælp, var det ud fra denne betragtning glædeligt, at der på privat initiativ var sket en så omfattende produktudvikling, der understøtter rådets arbejde.

Dansk Førstehjælpsråd har med tilfredshed konstateret, at Dansk Førstehjælps-Information har valgt ikke at markedsføre produktet som en genvej til at lære førstehjælp, og dette er prisværdigt, når man tager i betragtning, hvor mange demonstrationsfrekvenser cd-rom’en indeholder. Rådet er endvidere særdeles tilfreds med, at organisationen generelt henviser til, at førstehjælp lærer man gennem praktisk undervisning på et kursus, som bl.a. rådets organisationer forestår gennemførelsen af. Cd-rom’en kan på udmærket vis leve op til sit formål, der har været, at fungere som et opslagsværk til afklaring af førstehjælpsfaglige spørgsmål og repetition af allerede indlært viden.

Rådet vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin støtte til projektet, som i udpræget grad støtter det informationsarbejde, som Dansk Førstehjælpsråd varetager i nationalt regi gennem rådets officielle status.

Dansk Førstehjælpsråd ser frem til, at Dansk Førstehjælps-Information får udsendt sin cd-rom så bredt som overhovedet muligt – eventuelt husstandsomdelt i hele Danmark. Rådet betragter dette initiativ som et vigtigt led i kampagnen for at få alle danskere til at lære førstehjælp og efterfølgende holde denne viden ajour.

På Dansk Førstehjælpsråds vegne

Torben E. Frederiksen Max Simonsen
Formand Næstformand

Læs om Dansk Førstehjælpsråd | Gå til DFI forside