Ulykker i Danmark - intro

"Der registreres ca. 650.000 ulykker om året på de danske skadestuer. Ulykkerne kan overordnet kategoriseres indenfor 3 områder: fritid/hjemme, arbejde og trafik".

I Danmark eksisterer der en række vigtige registre, som indsamler informationer om ulykker. Registrene er en vigtig brik i udviklingen og planlægningen af lokale og nationale forebyggelses-indsatser. Nogle af de mest markante er:

  • Færdselsuheldsregisteret, Danmarks Statistik
  • Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
  • Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital
  • Dødsårsagsregisteret og Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen
  • Arbejdsskaderegisteret, Direktoratet for Arbejdstilsynet

Læs her et overordnet statistisk indblik i omfanget af ulykker i Danmark fordelt på ulykkesområder. Materialet indeholder desuden nogle korte overordnede vurderinger med hensyn til behovet for forebyggelse og oplysning om førstehjælp.
Materialets kildegrundlag er: Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital.

Læs mere